Věnujeme péči svému okolí

Sociální a environmentální zodpovědnost je nezbytnou součástí nejen naší firemní politiky, ale i uvažování každého, kdo se podílí na tvorbě platformy CareCloud.

PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Program podpory nízkouhlíkových technologií

V rámci unijní podpory nízkouhlíkových technologií jsme získali podporu při zavádění inovativních technologií čisté elektromobility. Podílíme se tak na ochraně životního prostředí a inovacích, které pomáhají vytvářet nové podnikatelské i pracovní příležitosti a stimulují další investice. Tyto oblasti jsou společným základem politiky naší společnosti i EU, která zajišťuje, aby byl evropský hospodářský růst z hlediska ochrany životního prostředí udržitelný. Unie rovněž hraje zásadní roli při prosazování udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni.

 

rovne_prilezitosti

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Každý u nás dostane svou šanci

Vytváříme prostředí, které respektuje schopnosti a potřeby každého jednotlivce. Naše firemní kultura diverzity a inkluze vytváří bezpečné pracovní prostředí s podporou růstu pro všechny naše zaměstnance.

 

Snažíme se o plnohodnotné začlenění každého zaměstnance do našeho pracovního týmu. Rodiče s malými dětmi mají možnost využít školky na pracovišti zdarma a bez problémů tak kombinovat pracovní povinnosti s péčí o děti.

 

Studentům poskytujeme studijní volno během zkouškového období a pracovní poměr ve zkráceném režimu po zbytek roku. Daří se nám tak propojovat teoretické znalosti studentů se získáváním praktických zkušeností již během studia. Díky tomu bez potíží nastupují na specializované pozice hned po ukončení studia. Mezinárodní složení našeho týmu nám dává možnost porozumět rozdílným kulturám a vytvářet tak inspirativní prostředí pro všechny.

PODPORA TÝMU NEW CAVALIERS

Sponzorství týmu powerchair hokeje

Věříme, že zdravé sportovní aktivity jsou důležité pro všechny, a proto podporujeme pražský powerchair hokejový tým New Cavaliers, který se pravidelně účastní české powerchair ligy i mezinárodních zápasů v Evropě.
 

Kromě sportovních aktivit podporujeme zaměstnatelnost pro všechny. Proto je naše pracovní prostředí zcela bezbariérové a jeden z našich kolegů je dlouholetým členem týmu New Cavaliers.

 
Více informací o týmu, který podporujeme, naleznete na www.flor-in.cz

Cortex - We Care Sustainable

CHRÁNÍME PŘÍRODU

Ekologický a udržitelný růst

Je pro nás důležité, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Sídlíme v ekologické budově s pasivním standardem. Speciální dvouvrstvá okna s vakuem zabraňují úniku tepla a v kombinaci s hlubinnými vrty zajišťuje minimální potřebu vytápění v zimě a chytrý vnitřní ventilační systém minimalizuje potřebu klimatizace během horkého léta.

 

Součástí naší firemní kultury je incentivizace zaměstnanců k třídění odpadu a omezení tisku. Osvětlení v kancelářích je vybaveno čidly, která určují intenzitu svícení v závislosti na množství denního světla.

 

Využíváme solárních panelů nejen k dobíjení elektrických koloběžek, které považujeme za ekologickou alternativu běžné dopravy a které jsou volně k dispozici našim zaměstnancům.

 

Naše podpora home office výrazně snižuje zátěž životního prostředí v důsledku dopravy. Vnímáme svět optikou udržitelného rozvoje a oceňujeme moudrost slov Antoina de Sain-Exupéry:

Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.

Antoine de Saint-Exupéry

kreslo

SPOLEHNĚTE SE NA CORTEX

Napište nám

Vyplňte své kontaktní údaje a my Vám zodpovíme všechny otázky o zákaznickém servisu a zpracování komunikace.

Naše projektová manažerka Vás bude brzy kontaktovat.

Prosím, vyplňte své jméno.
Please enter a valid email address.
Prosím, vyplňte platné telefonní číslo.
Please type your message.
Please check this field.