Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V roce 2019 společnost CORTEX, a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie.

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

ELEKTROMOBILITA

V roce 2019 společnost CORTEX, a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti CORTEX, a.s. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1.

Využívání elektromobilu ve společnosti CORTEX, a.s. je hodnoceno jednatelem společnosti pozitivně:

“Mé zkušenosti jsou jednoznačně pozitivní. Za celou dobu používání s jedinou výjimkou nemusel navštívit servis. To znamená že provoz vozidla je v podstatě bezúdržbový. Jedná se i o nemalou finanční úsporu za servisní platby.

Dojezd vozidla je také dostatečný pro většinu jízd po České republice, kdy je možné se vrátit bez nutnosti dobíjení. To je nespornou výhodou zejména v porovnání s jinými vozidly s kratším dojezdem, které je nutné dobíjet i při vnitrostátních cestách.

Jako služební vozidlo je vůz ideální. Na krátké vzdálenosti, kdy z provozovny do sídla společnosti jezdím 80 km, je to skvělý dopravní prostředek. I na střední vzdálenosti je do 400 km je výborné, poměr výkon ku cena je vynikající, protože jezdím za 0,60 Kč za kilometr s nulovými servisními náklady.”

publicita_elektromobilita_cortex

PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Program podpory nízkouhlíkových technologií

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - CORTEX, a.s.

Jméno žadatele - CORTEX, a.s.

Termín realizace - 24. 5. 2019 - 16. 8. 2019

Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 450 000,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% z částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.

Popis projektu - Projekt žadatele CORTEX, a.s. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Středočeském kraji.

Společnost CORTEX, a.s. získala celkovou dotaci ve výši 292 500,- Kč.