Blog
Školení

GOPASS, vítěz Best CRM Award 2015 v prestižní mezinárodní soutěži The Loyalty Awards 2015, je provozován na platformě CRM CareCloud

GOPASS, vítěz Best CRM Award 2015 v prestižní mezinárodní soutěži The Loyalty Awards 2015, je provozován na platformě CRM CareCloud

Zákaznický servis


Dejte svému zákaznickému servisu nástroje, které umožní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu rychle a správně odpovědět na každý dotaz. Poskytněte online Vašemu zákaznickému centru veškeré informace a nástroje potřebné pro excelentní práci.

Modul CareCloud pro Správu zákaznických kont umožňuje administrovat účty zákazníků i veškeré související zákaznické údaje obsažené v centrální databázi.

Přehledně informuje o nákupním chování, věrnostních kartách, poukázkách či jiných odměnách a benefitech, statusech, zařazení do segmentu či marketingových aktivitách a to vždy ve vztahu k jednotlivým účtům.

CareCloud CRM nejen informuje, ale umožňuje také aktivní práci se zákaznickým účtem, uživatelským nastavením potřebných parametrů a aktualizací vybraných údajů na účtu. To vše s ohledem na hierarchii přístupových práv uživatele. Zvolte ten nejlepší nástroj pro Vás zákaznický servis!

Žádost o rozpočet

Kampaně & Segmentace


Nechcete aby Vaše marketingové oddělení trávilo spoustu zbytečného času neefektivní přípravou kampaní? Nepřejete si utrácet peníze za externí služby? Získejte intuitivní a flexibilní nástroje pro segmentaci, přípravu a exekuci marketingových kampaní ve vlastní režii.

Modul Kampaně & Segmentace umožňuje jednoduše připravit data pro realizaci kampaně na základě vybraných parametrů a kritérií pro zvolený segment. Definovaný segment lze následně využít pro tvorbu DM kampaně komunikované poštou, emailem či prostřednictvím SMS. Vybrané sdělení je možné distribuovat také pomocí personalizovaných webových stránek či sociálních sítí.

Modul Kampaně dokáže otestovat odeslání a řádné zobrazení připravené DM komunikace. Kampaň odešle dle přiřazené priority a následně vyhodnotí její úspěšnost porovnáním s nákupním chováním neoslovených skupin. CareCloud CRM doporučí segment, který bude nejlépe reagovat na zvolený způsob marketingové komunikace dle relevantních kritérií. Navíc usnadní uživatelskou přípravu díky uloženým šablonám, tím zrychlí a zjednoduší nastavení kampaně.

CareCloud CRM obsahuje moduly pro komunikaci s webovými aplikacemi či Facebookem pomocí webových služeb a zároveň poskytuje přímé napojení na SMS bránu.

Žádost o rozpočet

Analýzy & Reporting


Chcete mít jistotu, že jsou Vaše marketingové aktivity efektivní a správně načasované? Chcete vědět, jaký zisk Vám poslední kampaň přinesla? CRM CareCloud umožňuje poznat, analyzovat a následně předvídat potřeby i přání zákazníků. Zvyšuje tím efektivitu investic do marketingu.

Analytický systém obsahuje reporty pro vyhodnocení nákupního chování zákazníků, zisku a marže, geoanalytické nástroje a reporty úspěšnosti. Zároveň umožní sledovat reakce a průběh marketingových aktivit. Pokročilejší analýzy umožňují vyhodnotit Recency - Frequency - Monetary parametry. Geoanalytický modul porovná vybrané veličiny z hlediska regionálního rozložení v přehledných mapách. Artiklové analýzy poskytnou přehledné rozbory nákupního košíku.

Kromě základních analytických nástrojů umožňuje CareCloud CRM ve svém analytickém modulu jednoduše vytvářet uživatelské ad hoc reporty. Pro jejichž tvorbu lze využít veškerých položek z datového skladu, včetně dat z primárních zdrojových systémů. Uživatel jednoduše vybere kombinaci libovolných položek z datového skladu a určí druh výstupní sestavy. Na základě vyhodnocených výsledků jednoduše připraví následující marketingové aktivity.

Žádost o rozpočet